Anata no Subete wo Aishi Tsukusu: Reitetsu Kamen Elite no Kanbi na Katsuai

From Shuushuu
Jump to: navigation, search

Michio.jpeg

Name:

Anata no Subete wo Aishi Tsukusu: Reitetsu Kamen Elite no Kanbi na Katsuai

JP/KR/CN Name:

あなたのすべてを愛し尽くす ―冷徹仮面エリートの甘美な渇愛―

Alias:

Official:

On Shuu:

https://e-shuushuu.net/tags/217638

Basic Information

Anata no Subete wo Aishi Tsukusu: Reitetsu Kamen Elite no Kanbi na Katsuai (あなたのすべてを愛し尽くす ―冷徹仮面エリートの甘美な渇愛―) is a Japanese light novel, illustrated by Komashiro Michio.