Điều lệ tiếng Việt (Vietnamese)

From Shuushuu
Jump to: navigation, search

Điều lệ

  • Hình ảnh phải có ít nhất một nhân vật nữ.
  • Hình ảnh dễ thương phải là tiêu điểm. Guro, Hentai, v...v... không được cho phép.
  • Hình ảnh không được có khỏa thân. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi điều đó hoàn toàn vì mục đích nghệ thuật.
  • Nhân vật "trap" chỉ được cho phép nếu họ được trình bày như vậy từ nguồn gốc hoặc được hoàn toàn thay đổi về giới tính (không chỉ mặc đồ của người khác giới).
  • Kích thước tối thiểu của hình ảnh không động là 350 x 350.
  • Hình ảnh không được sai về màu sắc hay có vấn đề về chất lượng.
  • Ảnh chụp màn hình không được cho phép.
  • Hình ảnh có dấu bản quyền không được cho phép, trừ khi dấu đó được tạo bởi tác giả.
  • Ảnh cosplay bị giới hạn (3 ảnh một ngày).
  • Hình ảnh post lại sẽ bị vô hiệu hóa trừ khi hình ảnh post sau cho thấy sự cải tiến rõ rệt về kích thước / độ phân giải, chất lượng hoặc nếu hai hình có đủ sự khác biệt để đảm bảo cả hai cùng được kích hoạt.